Správa IT

Prenechajte správu IT na nás, aby ste sa Vy mohli venovať Vášmu biznisu

Servisný zásah na požiadanie vyžadujúci úkon servisného technika L1 7.5€ / 15min
Servisný zásah na požiadanie vyžadujúci úkon servisného technika L2-L3 10€ / 15min