Správa IT

Prenechajte správu IT na nás, aby ste sa Vy mohli venovať Vášmu biznisu

Správa operačných systémov

Komplexná správa operačných systémov od inštalácie nových serverov až po analýzu už existujúcich riešení s komplexným návrhom riešení a realizovaním pravidelnej údržby operačného systému.

Cenník servisných prác: 10.00,-€ / 15 minút

 

 

Správa sietí

Správa sietí, sieťovových prvkov, optimalizácia a analýza sieťovej infraštruktúry technikom s platným certifikátom Cisco Certified Internetwork Expert Routing & Switching (CCIE). Návrh a realizácia sietí technikom s platným certifikátom Cisco Certified Design Professional (CCDP).

Cenník servisných prác: 10.00,-€ / 15 minút

 

 

Monitorovanie infraštruktúry

So službou monitorovanie servera budete vždy včasne informovaný o každej anomálií, ktorá sa vyskytne na Vašom serveri. Monitorovanie serverov je vykonávané prostredníctvom Zabbix servera, ktorý je umiestnený v oddelenom dátovom centre. Na každom serveri sú vyhodnocované desiatky parametrov, ktoré sú porovnávané s predošlými hodnotami a následne ste prostredníctvom e-mailu informovaný o vznikutej anomálii. Služba zahŕňa neobmedzený počet notifikácií.

Cena: od 5.00,-€ / mesiac