Správa serverov

Prenechajte správu servera na nás, aby ste sa mohli venovať biznisu

Kompletná správa servera – optimalizácia výkonu, aktualizácie, monitoring 85€ / mesiac
Monitoring servera od 10€ / mesiac
Servisný zásah na žiadosť zákazníka 10€ / 15min